Vážený držiteľ karty BRILLIANT PROVOCATEUR, spoločnosť BEJOUCHKA, s.r.o., v zmysle Pravidiel programu, oznamuje ukončenie programu Brilliant Provocateur. Nazbierané kredity si môžete vyčerpať do 6. 11. 2014.
V prípade otázok nás kontaktujte na tel. čísle 0905 796 106 alebo e-mailom na clientservice@bejouchka.com.

Veríme, že v blízkej budúcnosti Vám prinesieme ešte výhodnejší program.

S úctou,

Mgr. Beata Stručková
konateľ
BEJOUCHKA, s.r.o.

Prihlásenie

Číslo karty:
Heslo: